« Geheim Europees ministerie van financiën staat in Frankfurt | Hoofdmenu | We wachten. We wachten. We wachten. Op een besluit over het noodfonds »

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Yanno

Och Mathijs, ket kan nog gekker.
De overheid heeft 25 miljard uit het A.B.P. gegraaid en nooit teruf betaald.

Bron:Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP.

Gegroet.

Peter Brookhuis

ik ben erg benieuwd wat u mathijs bouman zou zeggen als we dat zelfde grafiekje zouden toepassen op de zeer kleine groep mensen van werkgevers of laten we dat voor de aardigheid op onze vertegenoordigers in de politiek toepassen want dit is allemaal gelul zeker als je weet dat bv provinciale staten vertegenwoordigd wordt door mensen waar nog minder dan de helft van de nederlanders op gestemd hebben . hoe representatief ben je dan nog? dus laten we gelijk de vereniging van werkgevers afschaffen en de vakbonden en de eerste en tweede kamer .
want die zijn zeker niet representatief, we kunnen voor de aardigheid eerst maar even het koningshuis afschaffen want die vertegenwoordigen een allang uitgestorven bevolkingsgroep genaamd de adel. of schop ik u nu tegen het zere been?

JKo

Ik sluit me helemaal aan bij reaktie van @Velt. Ik (bijna 50, op mijn 23e begonnen met werken na HBO-studie) heb het meegemaakt, de massale uittocht van vutters waarvan velen net 55 jaar in de energie-sector. Wij gingen VUT-premie premie betalen om onze baan te behouden, de vutters lachten zich rot,en sleepten er een zo hoog mogelijke deal uit. De meesten waren nog zeer fit, beunden er een paar halve dagen bij (hierbij jongeren die wilden werken van een baam berovend) en hadden het nog beter dan toen ze werkten. ik betaal nog steed vut-premie, hierbij de vakanties van de vutters subsidiërend. Zij krijgen gewoon op hun 65e AOW, mijn generatie en jonger vanaf 67/68, wij betalen dus langer premie tbv de bboomers. Als je het over solidariteit hebt, laat je diegenen die de komende jaren eerder dan 68 met pensioen gaan in ieder geval tot hun 68e premie betalen, zijn ze in ieder geval nog een heel klein beetje solidair.

Mike

Ik mis het vierkantje met 'Alle voorstemmende FNV-Leden'. Of zou dit meer een stipje zijn? Het is idioot te veronderstellen dat 145.000 een kleine groep is. Het aantal mensen dat is gevraagd is een grote groep voor, en beschouw het zo maar, een steekproef waar alle opniepeilers, gezien de grote, van dromen.

stop de bon

De vakbonden hebben te luisteren naar de vakcentrales, die doen bindende onderhandelingen met de regering en ondernemer, waar alle werkenden zich aan te houden hebben. Maar geen enkele werkende kan lid worden van die vakcentrales. Ondernemers en regeringen houden vol dat de vakcentrales het belang van de bonsleden verdedigen. In werkelijkheid moeten bondsleden accepteren wat de bestuurders voo ze besloten hebben.
Wat de pensioenen betreft: diverse regeringen (in het merendeel de Pvda)hebben de gewoonte om de pensioenpotten en andere volksverzekeringen leeg te roven. Het betreft vele miljarden Euro's. Uiteraard wordt het dan lastig om deze volksverzekeringen in stand te houden. Het betreft uigesteld salaris, pure diefstal dus.
Lees binnenkort meer over de waarheid over ''onze'' volksverzekeringen en hoe ''wij'' allen worden bestolen door onze volksvertegenwoordigers.
https://www.opstopdebon.nl

Peter

@Jean-Marc Wevers

Als ik jou nu vertel dat de vakbonden een grote veroorzaker zijn van werkeloosheid zijn in Nederland, en dan met name onder jongeren. Hun achterban, de oudere babyboomer voornamelijk is wie ze het meest vertegenwoordigen en dus diens belanden men zal behartigen. Door afspraken af te dwingen via wat een modern mens niets anders dan economische terreur en afpersing kan noemen, wordt er gescoord en wel over de ruggen van anderen. Ook door werkgevers kan geld meer 1 keer worden uitgegeven! De mensen die het hardst roepen hoe sociaal ze zijn en dat anderen dat ook zouden moeten toejuichen, zijn nu precies de mensen die het grootste "bord voor de kop hebben en verschrikkelijk asociaal bezig zijn.

Zo hebben vakbonden niets anders dan discriminatie en prijs vertekening in de markt teweeg gebracht. Men krijgt niet meer betaald op basis wat je economisch echt waard bent, maar op basis van op papier vastgelegde afgedwongen kenmerken. Uiteraard kost dit geld en dat wordt bezuinigd door, of minder mensen in dienst te nemen, of door jongeren minder te betalen. Ook in situaties waar zij productiever zijn dan ouderen.

Hebben we het nog niet eens over ontslag mogelijkheid gehad en wat voor "kanker" de bonden daar in de wetgeving hebben weten de wringen. Moeten weren en betaald worden naar wat hun productiviteit waard blijkt, en er moet vrije concurrentie zijn om de juiste prijzen te kunnen betalen. En dit zijn precies de mechanismen die continue door vakbonden worden gesaboteerd.

En o wee, als zij hun zin niet krijgen, dan begint de terreur pas echt.

2 woorden...


Verwende kleuters!

Mathijs

RE Mertens: Das ook wat. Dedankt. Heb t gecorrigeerd.

Mehrtens

Volgens mij heb je je verteld, ik tel een vakje teveel bij alle NL's en 7 te weinig bij alle werknemers.

Peter

@Velt,

Oh, sorry maar daar moet ik bijna van overgeven. Dat eeuwige geklets dat babyboomers vroeg begonnen zijn met werken. Dat klopt voor bepaalde babyboomers, en die groep verdien took oprecht nu pensioen. Echetr die groep moet vooral heel boos zijn naar hun leeftijdsgenoten, want die aten zijn ruif leeg.

Maar het probleem is dat veel van hun leeftijdsgenoten helemaal niet zo vroeg begonnen zijn. We verwarren vaak de babyboom met 'alle ouderen'. De ouders van de bayboom hebben ons land opgebouwd na WO2. Niet de babyboom!

Het merendeel van de babyboom is niet vroeg begonnen, maar was juist de eerste generatie die onbeperkt mocht studeren tegen staatskosten. Vrouwen werkten vaak nog geheel niet (maar krijgen straks ook gewoon AOW) en het was ook de eerste generatie die van de WAO en VUT mocht genieten en dat ook masaal deed. Ook zijn zij de enige generatie (daarvoor bestond het niet en daarna afgschaft) die de vele pre-pensioenregelingen in alle sectoren had. Etc.

Zeker we moeten de babyboom niet over een kam scheren - mijn ouders zijn bayboomers - maar puur objectief bekeken heeft deze generatie helemaal niet massaal van 15 tot 65 gewerkt.

Ikzelf durf die uitdaging best aan: men krijgt enkel AOW voor elk *gewerkt* jaar. Ik denk echter dat juist de babyboom die deal niet zal accepteren ...

Johan Croon

Leuk dat grafiekje zeg.
@ Jean Marc, de minderheid vertegenwoordigt? Dan zouden de ongeorganiseerden wel ld oeten zijn van de bonden. Ik heb jaren als niet bondslid in de medezeggenschap gezeten ik heb goed samen gewerkt met wat leden van bonden maar ik he me ook wel eens grondig ge-ergerd aan deze leden. Niet als persoon, nee hoor, goede mensen met ook voor de onderneming waarvoor ze in de OR zitten. Alleen soms mogen ze niet zelf denken, dan moeten ze de gedachten van de opgedrongen kaderleden, de zogenaamde steun vanuit de bond, volgen. Gelukkig doen ze dat niet allemaal.
Het kleine percentage tegenstemmers ten opzichte van de totale bevolking is niet relevant, ook niet het kleine percentage ten opzochte van alle werknemers is relevant noch het kleine aantal ten opzichte van alle vakbondsleden in Nederland (want zou zouden ook de tegenstemmers van andere bonden meegeteld moeten worden) maar zet het aantal tegenstemmers eens af tegen het aantal leden van de eigen bond.

Jean-Marc Wevers

ik ben een van tegenstemmers. Dus 1 van de 145000 mensen die tegen het pensioen akkoord zoals A. Jongerius heeft bereikt met de werkgevers en minister Kamp. De minderheid die u over spreekt is een vertegenwoordiging van de vele mensen die hard werken voor hun geld en niet hun geld verdienen met negatieve vergelijkingen in een lullige blogje die amper wordt gelezen. Over minderheden gesproken.
Ik ben blij dat er vakbonden zijn. Dat zijn de echte luizen in de pels van de werkgevers. Kritisch en doorgaan tot het gaatje als over onderhandelingen gaat. Ja, dat houden werkgevers en hoogopgeleiden er niet van. Die hebben liever domme en onderdanige werknemers die vooral het denkwerk aan de baas moeten laten. Wat een arrogante houding Anno 2011.
Hoe kortzichtig is deze denkwijze is af te leiden aan het feit dat werkgevers nog niet begrepen hebben dat de potentials van een onderneming zijn de werknemers. In plaats daarvan zien ze de werknemers nog steeds het liefst als domme koeien die naar de mond van de baas moeten praten en vooral niet voor zichzelf moeten opkomen. 
Hoe bekrompen kun je zijn bij het maken van deze domme grafieken/gegevens. Samenwerken ja, onderdrukken zal niet meer lukken. En voor alle dromers en zogenaamd wel denken, de vakbonden zullen nooit verdwijnen. Zeker niet zolang zoveel onrecht op het werkvloer bestaat en geldverdeling niet eerlijk gebeurd. Wat een conclusie! De werkgevers houden de vakbonden in stand. hahahahahahahaha!! wat een farce. ik lig dubbel van het lachen.
Jean-Marc Wevers

Velt

Ook ik heb niets met vakbonden en behoor zelf tot de jongere generatie, maar wil toch nog een aspect noemen, wat ik hier niet heb gelezen. De babyboomers die nu met pensioen gaan, zijn vaak relatief jong gaan werken, hebben niet eerst een opleiding op kosten van de overheid/bevolking gevolgd, en hebben dus 40-45 jaar gewerkt. Als de jongere generatie van nu eens uitrekent wanneer ze net zoveel jaar heeft gewerkt en daar nog een paar jaar bij optelt om de kosten van studies voor de maatschappij terug te verdienen, lijkt die verhoging van de AOW-leeftijd me reëel.

De manier waarop de verhogingen plaatsvinden, snap ik niet. Waarom niet nu direct een toekomstbestendige methodiek invoeren, die de AOW-leeftijd elk kalenderjaar met 2 maanden verhoogt en dan uiteraard ingaande per 01-01-2012? Dus niet uitstellen en ook niet maar voor twee keer een jaar, wat tegen de tijd dat die leeftijd op 67 jaar ligt, hebben we vast al weer het probleem, dat het 68 of 69 zou moeten worden om het systeem betaalbaar te houden.

Dus: dat de jongeren er meer van merken is reëel, maar het uitstelgedrag van het verhogen van de leeftijd, gecombineerd met dat indexeren boven de inflatie, maakt zowel de politiek als de vakbonden ongeloofwaardig.

Mathijs

@Ggroot: En wat voor alternatief plan heb je dan nog? Geef je dan alles in handen van individuele pensioenpolissen met onbegrijpelijke voorwaarden en onvermoede risico's? Of in de handen van een willekeurige werkgever die alleen maar belang heeft bij zo laag mogelijk kosten?
Wat is je plan? Ik ben een jongere, maar besef wel dat heel veel zekerheden die we nu hebben er voor een groot deel dankzij vakbonden zijn gekomen.
De baby-boom-generatie beseft beter de kracht van je verenigen in een organisatie die daardoor voor jou op kan komen en iets kan bereiken dat je in je eentje niet bereikt. Vergelijk het met voetbal: een elftal dat voor elkaar door het vuur gaat, komt meestal verder dan een elftal individualisten. Veel mensen roepen dat het allemaal niet goed is, dictatuur van de minderheid en roepen dat alles maar moet worden afgeschaft. Maar komen die zelf achter de monitor vandaan om er iets aan te doen? Buiten dit soort fora, merk ik erg weinig van deze groep...

Sylium

Dus als je hier een kritische noot laat horen krijgen we gelijk te maken met censuur?

Sylium

Wel objectief blijven. Niet alleen het aantal tegenstemmers weergeven. Geeft weer een lekker vertekend beeld dit.

Jurgen

Ik ben ook blij dat er nog mensen zijn die critisch omgaan met de beslissingen van dit kabinet. de meeste werknemers laten zich als makke schapen slachten.
Iedereen die commentaar heeft moet zich aansluiten bij een vakbond, dan kan je pas meepraten. Hetzelfde geldt voor niet-stemmers die achteraf dan toch nog een mening ergens over hebben, je hebt dan geen recht meer van praten, die kans heb je dan al gehad!
Dictatuur van de minderheid? Als er helemaal geen collectieve belangen behartiging bestaat dan sta je dus alleen tegenover de werkgever. En dat verlies je tenzij je heel sterk in je schoenen staat. Ik zou zeggen de vakbond is David tegenover Goliath. Het zijn helden!

mrdas

Mathijs Bouman legt het goed uit. Even wat reacties op wat andere reacties hier:

Erik | 14 september 2011 om 11:25 zegt dat vakbonden tenminste meer leden hebben dan partijen, partijen hebben volgens Erik zelfs minder dan 145.000 leden.

Erik: dat ledenaantal wat je noemt klopt niet. Bewijs: volgens dit nieuwsbericht uit januari 2011 hebben politieke partijen nu meer dan 320.000 leden, meer dan het dubbele van wat jij nu uit je duim zuigt. https://nos.nl/artikel/213031-meer-leden-voor-politieke-partijen.html

Peter | 14 september 2011 om 09:48 zegt: Ja, maar iedereen kan lid worden van een vakbond.

En, dus? Ik kan ook lid worden van Natuurmonumenten, de lokale jeu de boules-vereniging, de Vereniging voor Zure Internetreageerders, welke vereniging dan ook. Het probleem is dat vakbonden een institutionele, politieke macht toebedeeld krijgen die niet democratisch gelegitimeerd is. Bewijs: de regering gaat niet met Natuurmonumenten, de lokale jeu de boules-vereniging of de Vereniging van Zure Internetreageerders in gesprek over het pensioenakkoord. Ze gaan in overleg met die verenigingen die om de één of andere duistere reden zich via de SER diep hebben kunnen wortelen in de ranzige achterkamertjes van de Nederlandse democratie.

Dat raakt weer aan Eriks punt: "partijen hebben minder leden dan vakbonden, maar partijen laten zich maar ééns in de vier jaar verkiezen". dat is precies de reden waarom partijen wél in de tweede kamer zitten en vakbonden niet. Partijen doen regelmatig hun best om standpunten in te nemen die in de smaak vallen bij de bevolking. Gezien de huidige verdeling in het parlement heeft de doorsnee Nederland de buik meer dan vol van de ranzige achterkamertjespolitiek van jengelende babyboomers die hun eigen pensioensrechten willen beschermen ten koste van iedereen van zo'n beetje onder de 45. Dát is wat de zetelverdeling in de huidige tweede kamer ons vertelt. Waarom moeten we dan via de achterdeur die zelfde smerige corporatistische belangen weer betrekken bij de politieke besluitvorming?

Zoals Bouman vraagt: waarom moet 0.9% van de bevolking bepalen hoe de toekomst er uit ziet voor de hele bevolking?

Erik

Vakbonden hebbn tenminste nog 1.9 mln leden, dat daarvan slechts 145.000 hebben gestemd doet niet ter zake. Politieke partijen hebben samen nog niet eens 145.000 leden en bepalen alles voor het land. Zij worden gekozen en zodra de verkiezingen achter de rug zijn varen ze hun eigen koers en breken menig zoniet alle verkiezingsbeloftes. dat is schandaliger dan dat de bonden op basis van uitgebrachte stemmen hun standpunt bepalen. De andere 1.8 mln had ook de kans. de regeing geeft niemand de kans. Dit was het uitgelezen onderwerp voor een referendum, maar ho maar, die krijg je niet. Als de regering alleen de AOW leeftijd omhoog gooit maar verder van de pensioenen afblijft was er langf niet zo'n probleem als nu ontstaan. Een ieder kan dan bepalen of hun pensioen zonder AOW hoog genoeg is om te stoppen met werken en met pensioen te gaan. Als je nu eens onderzoek doet naar de leden van politieke partijen en hun leden en dat in een grafiek afzet tegen de gehele bevolking ziet het beeld er nog veel slechter uit,

Paradoxy

Ik vraag me af hoeveel PVV stemmers lid zijn van een vakbond. Beetje paradoxaal

felix dubois

De politiek wordt beheerst door 1% van de Nederlanders, dat zijn de mensen die zijn georganiseerd in politieke partijen en lobbyisten uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, waaronder vakbonden. Zet je actief in en je beïnvloedt de samenleving en de organisatie waarbij je bent aangesloten. Het pensioenaccoord wordt opnieuw bijgesteld als de kiezer dat wil en als in politieke kringen het besef groeit dat bepaalde regelingen niet meer houdbaar zijn.

Peter

Er is een positief punt: lidmaatschap van de vakbond staat open voor iedereen. Ben je het er niet mee eens, wordt lid en praat en stem mee. Je kunt verenigingen niet verwijten dat ze opkomen voor de belangen van hun leden. Het pensioenakkoord is miz rechtvaardig, jongeren worden relatief benadeeld, en iemand die 45 jaar in de ploegendienst heeft gewerkt relatief bevoordeeld. Dat noem ik solidair.

Eline

Het feit dat de babyboomers beter georganiseerd zijn dan andere groepen, geeft hen m.i. niet het recht om zoveel invloed uit te oefenen als nu het geval is. Iedereen weet dat het een onhoudbare situatie is en dat de rest van de samenleven zal moeten bloeden. Heeft dan niemand een gevoel van rechtvaardigheid (noch vakbonden, noch politiek)? Of is het alleen maar apres nous le deluge?

Leviathan

Elke minderheid heeft het recht om voor zijn belangen op te komen, zo hoort dat in een democratie, waar niet alleen het belang van de meerderheid dictatoriale macht krijgt. Verder is deze kleine groep natuurlijk niet tegen het totale pensioen accoord, maar tegen de gevolgen ervan op de groep die zij vertegenwoordigd.
Tenslotte zijn er ook politieke partijen tegen dit akkoord (ik alleen al de PVV!) dus dit berichtje is tendentieus en onzinnig.

Peter

Ik snap niet waarom FNV tegen is. Toen ik als niet jongere maar ook niet babyboomer voor het eerst over dit akkoord hoorde, overmande mij enerzijds gevoelgens van woede over hoeveel de babyboom weer toegewezen krijgt, maar ook anderzijds respect hoeveel de vakbonden wederom binnengehaald hadden voor een eigen vergrijzde achterban.

En dan is men tegen????? Men moet zich in de handen knijpen over hun geweldige resultaat.

De feiten: de AOW uitgaven zijn inmiddels het dubbele van de inkomsten. De babyboom begin nu pas met pensioen te gaan, hetgeen deze kosten enkel verder zal doen stijgen. Het huidige stelsel is matematisch niet houdbaar. Iedereen die eerlijk is tegen zichzelf en vooral anderen weet dit.

Het plan:
- we doen de eerste paar jaar niets. Sterker nog, we verhogen de AOW bovenop de inflatie wat extra. Het tekort neemt dus toe de komende jaren!
- daarna gaat men eerst in 1 jaar omhoog, en dan weer een poosje niets,. En dan pas met een 2e jaar.
- en ook daarna kun je met dezelfde leeftijd met pensioen met enkel een zeer kleine korting. (De extra bonus verhoging compenseert deze korting al grotendeels!)
- Babyboom en alle bestaande gevallen wordt geheel vrijgesteld van alle negatieve maatregelen. Sterker nog: iedereen nu boven de 55 krijgt enkel de lusten en niets van de lasten van dit plan.

Als je boos wil worden, wees boos over wat de pensioenaspecten van dit plan zijn, daar deze een forse afroming van de pensioenen van alle niet-gepensioneerden zijn én een zeer forse reductie van de pensioenopbouw van alle mensen onder de 55 jaar.

Daar kun je boos over zijn, maar muv D66 (niet mijn partij, maar eerlijk is eerlijk) is de enige die daar een punt van maakt. FNV boeit dit niet want hun achterban is ook hier van vrijgesteld. Hun eisen zijn dan ook niet over dit punt.

Dit akkoord is schandalig, en de FNV wil het enkel nog meer schandalig maken. FNV is tegen, maar om de verkeerde redenen.

L.Overduin

Uit ervaring weet ik, dat bij het moeten regelen van zaken die in het algemeen belang zijn, het altijd een minderheid is die de nek uitsteekt, omdat die z.g. meerderheid altijd de kat uit de boom kijkt. En als er dan iets niet bevalt zijn is die luie meerderheid ineens wakker, maar daar moet niemand zich iets van aantrekken.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Over Mathijs

Z24 laatste nieuws

Stats Boumans Blog