« Kunnen we nog wel bezuinigen in Nederland? | Hoofdmenu | Schuilen bij Mark Rutte »

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Kaas

wat een debiele reacties allemaal... @props voor de scrijvert... en heeft zo snel aan de cijfers te zien een betere belastingadviseur dan ikzelf heb:'(

zo maar

Ik zou zeggen. Indien de talenten en capaciteiten in deze groep net zo goed zijn als de spelling vind ik al dit geklets overbodig tijdgebruik. Ga werken en geld verdienen. Misschien behoeft iedereen dan niet zo jaloers naar zijn buurman of -vrouw te kijken dat deze meer verdient, jawel met een t.

Julia

over álles wat uitgegeven wordt ook nog belasting betaald, dus ook door de 'armsten'

Jaap_w

Beste Mathijs,

Dit is slechts een gedeeltelijke weergave van de werkelijkheid door alleen te kijken naar de inkomstenbelasting. Ook zonder de cijfers had ik dit wel kunnen voorspellen. Je hoeft daarvoor alleen maar te kijken naar de opbouw en de componenten van de verschillende belastingschijven. De volksverzekeringen (bijvoorbeeld AOW & AWBZ) zijn in de eerste twee schijven ondergebracht. Gevolg is dat mensen in deze schijven relatief weinig inkomstenbelasting betalen en relatief veel premies. Maar ook die premies moet je gewoon betalen aan het rijk. Voor een eerlijke vergelijking zou je deze premies ook mee moeten nemen. Er ontstaat dan een stuk genuanceerder beeld. Zie bijvoorbeeld dit bericht op Sargasso: http://sargasso.nl/archief/2011/03/29/sterkste-schouders/

Als econoom zou je beter moeten weten.

Groeten,
Jaap

seven

Dit art geeft een verkeerd beeld. Het gaat nml alleen over IB en niet over alle andere belastingen bv btw en denk bv aan de sociale premies. Vooral de eerste schijf bestaat vooral uit sociale premies (31,15%.) http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/overig2011/overig2011-10.html#P773_12629 en maar nauwelijks IB (1,85%.)
Idem 2e schijf (31,15% premies en 10,8% IB) daarna (3 en 4e schijf bestaat alleen uit IB) dus als je daarna gaat kijken wie de IB opbrengt vergeet je de sociale premies wat al 31,15% is en alleen over de eerste 33,4k inkomen wordt betaald.

seven

Als je het ene (progressieve ib) wel meetelt 1,85 %IB tot 18k en daarna 10,8% IB tot 33k en daarna 42% tot 55,6k en 52%

maar de degressieve sociale premies weglaat 31,15% tot 33,4k daarna 0% ! Zoals Bouman deed.
blogs.z24.nl...
laat je het leeuwendeel van wat modaal uiteindelijk aan de staat betaald weg. Ook btw en accijns zijn vergeten.
Het geeft kiezers een vals beeld en zou ze wel eens tot SPer kunnen maken (want zij (modaal, 2x modaal)dokken toch nauwelijks mee wat geewoon niet waar is. Vergelijk de totale sociale premies of btw maar eens met IB.

Jan van Westland

De vraag is hoe mensen met de hoogste inkomen een inkomen verwerven dat honderden tot duizenden malen hoger is dan wat een minimumloner verdient. Doen ze dat doordat ze een relatief honderden tot duizenden malen grotere bijdrage aan de samenleving leveren, puur vanwege hun eigen inspanning en intellect. Of is het misschien zo dat, als ze al zo'n hoge bijdrage leveren, dat vooral mogelijk is vanwege de machtspositie die ze innemen. En hoe zijn ze aan die machtspositie gekomen? Door machtsmisbruik, leugenachtigheid, hypocrisie, ellebogenwerk, achterklap, vererving en vriendjespolitiek, of doordat ze echt zelf zoveel capaciteiten ten toon hebben gespreid en bijzondere bijdragen hebben geleverd aan de samenleving? Want dat maak nogal wat uit voor de discussie.

Kees

Leuk tabelletje, maar 455 euro op een jaarinkomen van 24000 euro is een paar dagen slecht (of als het erg tegenzit helemaal geen) eten. 33000 op 150000 is een keer of twee niet op vakantie of in een nissan rijden ipv van een mercedes. Wel reëel blijven natuurlijk!

Mathijs

RE Rutger
"Daarom is dit artikel ook zo'n waardeloos stuk". Daar moet ik toch ff op reageren. Ik beschrijf CBS-cijfers van werkelijke inkomens en betaalde belastingen. Alle evt trucs van miljonairs zitten daar al in verwerkt. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om een vergelijking van officiele tarieven, maar om werkelijke betaalde belasting.

Rutger

@Robert,

Ik weet niet welke reactie is dommer vind. Alsof iedereen door zijn best te doen goede resultaten op school kan halen. Zeg er dan ook maar bij dat iedereen slimme ouders moet hebben en ouders die al in een 'goed maatschappelijk netwerk' zitten. Dat is namelijk ook behoorlijk van invloed op de uiteindelijke prestaties van iemand in de maatschappij.

Daarbij is het zo dat als iedereen hoog opgeleid zou zijn de arbeidsmarkt voor de slecht betaalde banen volledig disfucntioneert. Dan moeten we weer 'gastarbeiders' gaan vragen naar Nederland te komen om ons 'vuile' werk te doen.

Verder wordt het belastingtarief behoorlijk uit zijn verband gerukt. Over iedere euro meer dan de grens van 52%-schijf betaal je 52%. De voordelen voor de hogere inkomens zitten in de fiscale mogelijkheden. Daar kan je goed belasting mee ontwijken. Ik moet de eerst miljonair nog tegen komen die vanaf € 55.000,- over iedere extra cent 52% belasting betaalt.

Daarom is dit artikel ook zo'n waardeloos stuk. De schrijver heeft er overduidelijk een bedoeling mee, maar geeft daar geen openheid over. Diegene die daadwerkelijk een belastbaar inkomen mag opgeven aan de Belastingdienst van 160.000 euro heeft een veel hoger primair inkomen. Degene die deze bedragen op mag geven heeft minimaal € 200.000,- aan primair inkomen.

Robert

Als u die 150,-- niet veel vind kunt u die vast wel per jaar overmaken naar mij.
Ik heb het namelijk broodnodig!!!!

Overigens u schrijft bij de hoogste inkomens een belastingaanslag en niet het bedrag wat er betaalt wordt aan inkomensbelasting, splits dat dan ook even op svp.

Christiaan

@ roooii

Ontevreden met het inkomen wat je nu hebt? Schaam je diep voor zo'n reactie, "rijken" werken niet hard voor hun geld? "armen" houden minder over na hun vaste lasten? dus? Kun je je afvragen waarom mensen "arm" zijn, hadden ze niet beter hun best moeten doen op school, op hun werk, voor hunzelf moeten verzinnen? Een bankdirecteur is rijk volgens jou en verdient asociaal veel, maar alle rijken zijn toch niet allemaal bankdirecteur, of wel? Dat moet dan wel een gigantische sector zijn, dat bankwezen.

Overigens krijg je wat je toekomt, verdien je meer voor het bedrijf waar je werkt, hoe meer je daar zelf aan overhoudt.

Dus, naar school en aan je carriere bouwen "roooii"

roooii

Je hoort zeker zelf ook bij de rijke bevolking of niet? Net als Rutte je rijke vriendjes een hart onder de riem steken?

Ten eerste is het allang bekend dat je meer inkomstenbelasting betaald als je ook meer verdiend.
Ten tweede houdt de armere inwoner veel minder geld over nadat deze al zijn maandelijkse onkosten heeft betaald.
Dus maak dan ook even een excel bestandje met daarin wat de rijke burger overhoudt per maand na het aftrekken van alle onkosten en de minder bedeelde.

Dan koopt de rijke maar een speedboot minder, die betaald wordt van die smerige bonussen die je krijgt als bankdirecteur, terwijl de crisis nog lang niet voorbij is! Dat is pas absurd, en is het dan teveel gevraagd om iets extra van dat soort mensen vragen? Ik dacht het niet!

Willem

@Bert De loonbelasting is een voorheffing van de belasting die wordt geheven in Box 1 van de inkomstenbelasting en is dus daarmee in feite voor Nederlandse huishoudens een onderdeel van de inkomstenbelasting. Gezien het feit dat tot een inkomen van € 32.738 31,5% van het tarief aan sociale premies wordt geheven (die niet in bovenstaande berekeningen worden meegenomen) betalen de inkomens boven de € 32.738 het grootste gedeelte van de inkomstenbelasting, omdat dit gedeelte geheel aan de inkomstenbelasting ten goede komt.

Mathijs

@ Anna: belastingvrij!

Anna

@mathijs.
Gebrek aan kwalificaties (met hakken over de sloot de Havo gehaald), twee kleine kinderen en een burn-out/post-natale-depressie.
Maar het was niet echt een klacht hoor. Wij zitten ook in de 52% schaal. Ik heb mijn prioriteiten nu na 18 jaar dienstverband in de financiele sector vooral bij mijn kinderen liggen. Dat is mi echte rijkdom.

Christiaan

@Mathijs

Wanneer nodig je de "leiders" van de PvdA en SP uit bij RTLZ? Om ze live te confronteren met deze cijfers? Met Rutte ernaast wil dat vast nog wat extra zetels voor hard werkend Nederland opleveren! Ik persoonlijk ben benieuwd naar hun reactie.

Mathijs

@Anna: Wat let je?

Anna

Ik zou met liefde 33.000,00 euro belasting betalen. Ik zou me helemaal niet zielig vinden met wat er overblijft. ;-)

Bert

Nou, ik ga liever uit van de Nationale Rekeningen. Hoe dan ook, je wou zeggen dat inkomstenbelasting te lang is voor de titel? ;-)

Mathijs

RE Bert: CBS heeft het toch echt over inkomstenbelasting (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3123-wm.htm).

Bert

RE Mathijs: De loonbelasting in 2008 was 40,6 mld, de inkomstenbelasting -0,1 mld (NR 2008, p.163). Het lijkt me dat je toch echt loonbelasting bedoelt. Vier letters er bij in de kop (loon) is eerlijker. En een relativering dat je hier slechts naar 31% van de totale belastingen kijkt zou het stuk ook evenwichtiger maken, imho.

Mathijs

RE Bert: Rijken betalen bijna alle inkomstenbelasting, niet loonbelasting. Artikel is er volgens mij duidelijk over dat het daarom gaat.

Bert

Bijna alle belasting? Als ik jouw tabel gebruik, met 723 dzd huishoudens per groep, kom ik tot 43 miljard aan belasting op inkomsten. Dat is maar 31% van de totale inkomsten aan belasting, en maar 19% van de totele inkomsten van de overheid als je de premies ook meerekent. (MN2010, p. 88, cijfers 2008).

De kop is dus misleidend en zou moeten zijn; betalen bijna alle loonbelasting. De overige belastingen zijn mogelijk meer gelijk verdeeld (btw, accijnzen, motorrijtuigenbelasting en BPM bv.) En van deze belastingen betalen we net zo goed de scholen en lossen we de staatsschuld af.

Rutger

Knullig stukje wat mij betreft. Van de heer Bouman had ik een wat zorgvulidgere weblog verwacht. De cijfers van het CPB betreffen het bruto inkomen terwijl er een referentie wordt gemaakt naar het belastbaar inkomen in het voorstel van de SP.
Ik snap ook niet dat de heer Bouman geen kennis geeft van een EU rapport waarin een verkenning wordt gedaan naar de invoering van een flat tax in de Europese landen. Nederland is één van de landen waar een flat tax relatief weining invloed heeft op de huidige inkomensverdeling. Dat zegt dus wel wat over de lastendruk over de gehele bevolking.

Vanuit mijn persoonlijke situatie kan ik alleen maar aangeven dat er een groot verschil is tussen bruto inkomen, belastbaar inkomen en bestedingsruimte/koopkracht. Zeker in de hoogste inkomensgroepen zijn er andere 'betalingsmogelijkheden' dan in de lagere inkomensgroepen en mogelijkheden om belastingen 'uit te stellen' of via (fiscale) inkomen te verkrijgen die in lagere belastingschalen terechtkomen (bijvoorbeeld de meewerkende partner in een eigen bedrijf of deeltijdarbeid door partner.

De ondernemer in het rekenvoorbeeld van Netwerk vorige week, die een jaarinkomen zou hebben van € 180.000,- zou een zeer slecht financieel adviseur hebben als deze ondernemer daadwerkelijk vanaf € 54.367 52% zou belasting zou betalen over de resterende € 125.000,-.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.

Over Mathijs

Z24 laatste nieuws

Stats Boumans Blog